Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 16 2017

3749 50f1 390
krzysztof jaworski
Tags: words goals
Reposted fromblackismycolour blackismycolour
4963 6f2c 390
Tags: artsy
Reposted fromhagis hagis
Yves Saint Laurent    Model wears one of the creations of Yves Saint Laurent controversy Collection Fall / Winter 1971,inspired in the 1940's.:
Tags: fashun
Reposted fromhomczi homczi
Tags: kocham
Reposted fromtfu tfu
charlotte rampling by helmut newton, 1973.
Tags: artsy persona
Reposted fromlady-of-theflowers lady-of-theflowers
2391 be54 390
Tags: film
Reposted fromfakeplastictrees fakeplastictrees
Tags: about studia
Reposted frompjoter pjoter

January 10 2017

Tags: artsy
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte
3357 1129 390
Tags: film
Reposted fromgosand gosand
Tags: artsy
Reposted frommoreshadows moreshadows
Tags: witam 2017
Reposted fromtfu tfu
Po pierwsze - przyjaciele. A poza tym: Chcieć niezbyt wiele.   Wyzwolić się z kultu młodości. Cieszyć się pięknem. Nie dbać o sławę. Wyzbyć się pożądliwości. Nie mieć pretensji do świata. Mierzyć siebie swoją własną miarą. Zrozumieć swój świat. Nie pouczać. Iść na kompromisy ze sobą i światem. Godzić się na miernotę życia. Nie szukać szczęścia. Nie wierzyć w sprawiedliwość świata. Z zasady ufać ludziom. Nie skarżyć się na życie. Unikać rygoryzmu i fundamentalizmu.
— Prof. Leszek Kołakowski o tym, co jest ważne w życiu
Reposted fromStonerr Stonerr

December 19 2016

1314 7322 390
Tags: girls fashun
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent
9922 0f77 390
Tags: artsy
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent

starversus:

my aesthetic is students at the library who have all their study materials out but are blatantly Not Studying

Tags: about
Reposted fromlearntofly learntofly
7510 28b3 390
Tags: nature
Reposted fromlearntofly learntofly

cithaerons:

for my final project i will be disappearing into the mountains

Tags: goals
Reposted fromlearntofly learntofly

taryndraws:

Some Fantastic Beasts fanart I’d drawn in these past few weeks! I LOVED the film!

Tags: HP artsy
Reposted frompannakojot pannakojot
Tags: :)
Reposted fromSpecies5618 Species5618 viaHanoi Hanoi
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl